Influenza

INFLUENZAVACCINATION

Målgruppen for gratis influenzavaccination kan vaccineres fra og med 1. oktober 2020 til og med 14. januar 2021. Visse i målgruppen – gravide og personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand, kan vaccineres til og med 28. februar 2021.

Influenza er en virusinfektion, der kan ramme alle mennesker. Influenza er hyppigst i vintersæsonen. Det er muligt at blive vaccineret mod influenza, og for visse risikogrupper er det gratis at blive vaccineret.

Den tilbagevendende influenza i løbet af vintersæsonen kaldes sæsoninfluenza. Nogen gange kan forekomsten af influenza være markant højere end forventet, og så er der tale om en epidemi. Op til 20 % af befolkningen kan blive ramt af sygdommen under en influenzaepidemi. Hvert år dør ca. 1000 - 2000 personer i Danmark af komplikationer som følge af influenza.

Influenza er en meget smitsom infektion, fordi virus smitter gennem luften og holder sig i luften længe. Du kan derfor blive smittet, selv om du ikke har været i nærheden af den syge. Du kan også blive smittet ved håndtryk og ved berøring af ting, som er forurenet med influenzavirus.

Vaccination mod influenza beskytter de fleste, men ikke alle. Så du kan godt få influenza, selvom du er blevet vaccineret, men sjældent i alvorlig grad. Vaccinen kan ikke i sig selv give influenza.

PNEUMOKOKVACCINATION (Lungebetændelse)

Hvem er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination?

For at undgå, at for mange mennesker bliver syge med pneumokokker under COVID-19, har Folketinget og regeringen besluttet at gøre vaccinationen gratis for en række borgere.

Det betyder, at alle personer, der er fyldt 65 år, børn med udvalgte kroniske sygdomme og andre borgere, som er i særlig risiko, nu kan få vaccinationen gratis.

Lige nu gælder tilbuddet om gratis vaccination mod pneumokokker dermed for nedenstående grupper efter en konkret lægelig vurdering. Er du i tvivl om, hvorvidt du eller en af dine nærmeste hører til en af grupperne herunder, skal du kontakte din læge. Din læge kan hjælpe med at vurdere, om du kan få vaccinationen gratis.

Følgende borgere er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination:

 • Alle personer, der er fyldt 65 år.
 • Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.
 • Personer, som er fyldt 2 år, med:
  • manglende eller dysfunktion af milten
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • liquorlækage
  • tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Cochlear implantation
  • udført stamcelletransplantation
  • udført organtransplantation
 • Personer under 18 år med:
  • cyanotiske hjertesygdomme
  • hjerteinsufficiens
  • palliativ operation for hjertesygdom
  • hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  • kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose)
  • hypodynamisk respirationsinsufficiens
  • onefrotisk syndrom
  • immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor vedkommende ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom

Hvordan får jeg vaccinationen?

Hvis du er en af dem, der kan få den gratis vaccination, så skal du ringe til din læge og bestille tid til vaccinationen. Vaccinationen kræver kun et enkelt besøg hos lægen.

Er du i tvivl om, hvorvidt du eller en af dine nærmeste hører til en af grupperne, der er beskrevet her på siden, skal du kontakte din læge. Din læge kan hjælpe med at vurdere, om du kan få vaccinationen gratis.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System