Om

Klinikkens arbejdsområder:

Konsultationer:
Konsultation afvikles uden tidsbestilling i klinikkens åbningstid mellem kl 08.10 og kl 14:00 
Fra 14.00 - 16.00 kun akut opstået sygdom der ikke kan vente til førstkommende hverdag
Vi har kun tidsbestilling til meget tidskrævende opgaver som operationer, store lægeattester, samtaler og komplicerede medicinske opgaver. Disse aftales med lægerne

En konsultation varer normalt 10 minutter. Har du mange problemer eller spørgsmål, er det hensigtsmæssigt at vælge de vigtigste emner, og få dem behandlet først. 
Der kan evt. aftales ny konsultation, hvis det hele ikke nås på en gang.

Når du henvender dig i klinikkens åbningstid, vil sekretæren spørge dig om du skal have taget blodprøve eller ønsker åben konsultation af hensyn til din placering i den rette kø.
Hvis du oplever at andre kaldes ind før dig, kan det skyldes at de er placeret i en anden kø. 
Er du i tvivl om du er registreret kan du altid kontakte personalet.

Klinikpersonalet har naturligvis tavshedspligt.

Telefonkonsultation med læger er afskaffet. Efter aftale med sekretæren kan lægen i undtagelsestilfælde ringe tilbage. Det er vigtigt at du informerer sekretæren om dit korrekte mobilnummer

Sygebesøg:
Aftales telefonisk eller via emailkonsultation

Da sygebesøg er meget tidskrævende for lægen, og da mange konsultationer er mere effektive i klinikken, hvor der er adgang til undersøgelsesudstyr samt mulighed for prøvetagning, prøver vi at begrænse sygebesøg til de helt nødvendige, det vil sige tilfælde, hvor patienten umuligt kan komme i klinikken.

Ved akut opstået behov kan et sygebesøg aftales med klinikpersonalet mellem kl. 08.10 og 16.00.

Hvad kan du forvente af din læge:
Ud over sygdomsbehandling og vejledning kan læge rådgive om forebyggelse af sygdom, livsstil, medicin og lign. Disse ydelser betales af den offentlige sygesikring.
Udfærdigelsen af en række attester og erklæringer samt de fleste vaccinationer af voksne dækkes ikke af sygesikringen. Her skal patienten selv betale hos lægen.

Lægen er forpligtet til at føre journal og modtager meddelelser fra sygehuse, speciallæger og vagtlæger. Ingen af disse oplysninger må videresendes uden patientens tilladelse.

Hvad forventer lægen af patienten:
Det er en god idé at forberede dig på besøget hos lægen ved at gøre dig nogle tanker om hvilke symptomer du har. Det er vigtigt at huske, hvilken medicin du tager (medbring evt en liste), og hvis du af én eller anden grund ikke har taget den ordinerede medicin, er det vigtigt, at lægen bliver klar over det.

Den rigtige diagnose og behandling nås i et samarbejde mellem patienten og læge, og oftest er det nødvendigt med åbenhed og ærlighed fra begge sider.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System